Folosirea siteului littleshoes.ro implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului se recomandă citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc veţi fi înştiinţat în acest sens. Pentru erorile de sistem care pot influenţa stocul sau preţul articolelor nu ne asumăm responsabiliatea. În cazul în care observaţi erori de sistem vă rugăm să ne contactaţi pentru a putea remedia problemele în cel mai scurt timp posibil. Produsele afişate pe site fără denumire/poză/pret, sau preţ zero şi stoc zero nu sunt de vânzare.

Fără nici o notificare prealabilă putem şterge sau adăuga orice informaţie pe site sau întrerupe orice activitate fără o notificare prealabilă. În cazul în care se fac referiri la alte site-uri nu garantăm şi/sau confirmăm sub nici o formă tipul de informaţie pe care îl veţi găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dvs. dacă vizitaţi sau nu aceste site-uri sau luaţi sau nu în considerare informaţia găsită acolo.

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare: În utilizarea serviciului sunteţi de acord să furnizaţi informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete despre dvs. În situaţia în care considerăm că această obligaţie nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a va bloca accesul, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă.

Securitatea Datelor Personale: Datele personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Ne obligăm să nu facem publice şi să nu vindem bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi Politica de confidenţialitate

Publicitate şi legături cu alte situri: Operatorii, administratorii şi/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relaţiile sau consecinţele acestora rezultând din: achiziţii, oferte speciale, promoţii, promovări, sau oricare alt tip de relaţie/legătură/ tranzacţie/colaborare/etc. care pot apărea între dvs. şi oricare dintre cei care işi fac promovare directă sau indirectă prin intermediul nostru. Operatorii, administratorii şi/sau proprietarii acestuia nu pot fi făcuţi nici material nici sub altă formă, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menţionate.

Copyright Elemente din conţinutul sitului: Elemente de grafică Web, scripturi, programe, baze de date sunt proprietatea Little Shoes şi sunt apărate de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul companiei Little Shoes a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Nu vom fi responsabili în faţa nici unei persoane sau companii care foloseşte sau se bazează pe informaţii sau opinii neconforme conţinute de acest site. De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informaţiei prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în conţinut care pot conduce la orice fel pierderi. În cazul în care consideraţi că orice material de pe acest site postat de Premium Footwear SRL
sau de altcineva violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii la adresa contact@littleshoes.ro, astfel încât să putem lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Informaţiile provenite de la magazinele afiliate poartă răspunderea acestora.

Dispute şi Conflicte: Orice tentativă de acces neautorizat la site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente. Orice conflict apărut între companie şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu iar soluţionarea conflictelor este de compentenţa instanţelor româneşti.

Pentru sesizări şi reclamaţii, vă rugăm să trimiteţi o înştiinţare la adresa de mail: contact@littleshoes.ro

Acceptaţi şi înţelegeţi în mod expres că: Nu oferim în nici un fel garanţie că serviciul va fi potrivit cerinţelor dvs. sau că serviciul va fi sigur şi fără erori de orice fel. Serviciul poate fi întrerupt de administratorii lui în orice moment fără o înştiinţare prealabilă. Forţa majoră exonerează partea care o invocă în condiţiile legii. Nu suntem responsabili şi nu putem fi ţinuţi responsabili în nici un fel, direct sau indirect, pentru orice pagubă şi/sau problemă, de orice natură, ca urmare a folosirii serviciului nostru.